NITRIANSKE BEACHOVÉ LETO

Špeciálni partneri

Aktuality

2018-05-15

Vo štvrtok 31.5.2018 o 17.30h sa uskutoční Snem 1.ABC Nitra. Viac info.

2018-03-26

Aj tento rok môžete pomôcť 2% (1%, 3%) svojej dane nielen nášmu združeniu, ale športu celkovo, dobrej správe športu a boju proti arogancii moci a darebákom. Info k poukázaniu 2%.

Archív noviniek »

Diskusia

Alicia
2021-07-04 20:27:10
Hookup Women Uses Free of charge Issues? A Great Side to side Benefit! Free hookup women singles on the web is the best solution if you\'re tired with going to pubs and organizations just to be ignored, or perhaps even worse, laughed at. I understand what it\'s like because I\'ve been there. I was solitary and needy back into the working day -- I needed a fresh partner -- but I kept on attempting because I needed not one other option. If you\'re an individual person who wants to hookup with hot girls without going to those locations in which the women are alone, then this post may just change your existence. It is going to clarify why online dating on-line is the greatest substitute if you\'re a men who seems to be shy to method a beautiful female inside a nightclub or membership.
Kuna
2013-08-13 10:26:40
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Len by som sa chcel spytat nerozpravalo sa o tom ze posledy pribinov pohar je mixovy? Mato mal by si to niekam napisat do prihlasovania bo uz mas prihlaseny jeden cisto muzsky a jeden cisto zensky tim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!
smiki
2013-06-18 22:34:16
chcel by som sa prihlasit na turnaj ale v jednej casti ma to nechce pustit dalej mohol by som to odoslat cez svoj email na tu stranku futbal@nbl.sk staci len do supisky napisat meno a priezvisko ci aj nejake dalsie veci
smiki
2013-06-18 22:30:22
nedasa mi prihlasit na stranku
large
2013-05-22 09:12:25
skusal si aj v inom prehliadaci sa prihlasit?
Staršie príspevky »

Zmluva

Stará zmluva (2009 - 2015)

Občianske združenie 1.ABC Nitra prevádzkuje kurty na kúpalisku od roku 2009 na základe Zmluvy o spolupráci a prevádzke beachvolejbalových ihrísk zo 6.4.2009, platnej do 31.10.2015. Zmluva je postavená na princípe, že kým kurty prevádzkuje 1.ABC Nitra, nič za to od Mesta nechce. Práve naopak: platí Mestu zmluvnú odmenu a zároveň aktívne pracuje na zhodnocovaní mestského majetku. Až keď raz 1.ABC Nitra v areáli skončí, predloží účty za svoj podiel na zhodnotení (upravujú dodatky ku Zmluve).

Zmluva o spolupráci a prevádzke beachvolejbalových ihrísk skončila 31.10.2015 riadnym uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, napriek dlhodobej, úprimnej a intenzívnej snahe 1.ABC Nitra o predĺženie spolupráce s rešpektovaním vyššieuvedeného princípu.

Rokovania o spolupráci po 31.10.2015

Do dnešného dňa (20.5.2016) nebola uzavretá žiadna nová zmluva, hoci o ďalšej spolupráci 1.ABC Nitra a Mesto Nitra jednali. Prehľad míľnikov v rokovaniach nájdete nižšie (najnovšia aktualita hore):

 • 10.3.2016 1.ABC Nitra odmieta návrh Mesta Nitra z 22.12.2015. Ďalšiu spoluprácu s Mestom Nitra 1.ABC Nitra nevylučuje, no musí byť založená na korektnom jednaní. Viac v oficiálnej odpovedi.
 • 8.3.2016 Z odpovede primátora Nitry J. Dvonča na e-mail M. Ivana zo 7.3.2016 je chýbajúca informácia dostatočne zrejmá. Konkrétne je zrejmé, že návrh Mesta Nitra z 22.12.2015 je kompletný - jeho súčasťou je iba mechanizmus Zmluvy o nájme a Dohody o vysporiadaní záväzkov, ktoré sú navyše zo strany Mesta Nitra nemenné.
 • 7.3.2016 M. Ivan v súkromnom e-maili pripomína primátorovi Nitry, na čom už 65 dní viazne vyjadrenie 1.ABC Nitra k návrhu Mesta Nitra z 22.12.2015 a prečo hrá chýbajúca informácia tak dôležitú úlohu (podrobnejšie než bolo možné vysvetliť v SMS).
 • 18.1.2016 M. Dovičovič (Službyt Nitra s.r.o.) kontaktoval 1.ABC Nitra vo veci návrhu Mesta Nitra prevzatého 22.12.2015 a reakcie 1.ABC Nitra. M. Ivan informoval M. Dovičoviča, že 1.ABC Nitra čaká (už 26 dní) na zásadnú informáciu od primátora, bez ktorej nevie k návrhu zaujať stanovisko. M. Dovičovič zdupľoval, že návrh Mesta Nitra je konečný. M. Ivan zopakoval: 1.ABC Nitra vie o tom, že návrh je konečný, pýta sa však, či je aj kompletný. O informáciu žiadal primátora M. Ivan formou SMS už dvakrát: 22.12. a 4.1., zatiaľ bez odpovede. M. Dovičovič si vyžiadal predmetnú SMS, M. Ivan mu ju zaslal. K získaniu chýbajúcej informácie však ani táto komunikácia neviedla.
 • 10.1.2016 Uskutočnil sa Snem 1.ABC Nitra, kde hlavným bodom programu bola informácia Prezídia o vývoji a stave rokovaní s Mestom Nitra o novej zmluve. Odporúčania snemu nájdete v zápisnici.
 • 4.1.2016 Primátor na SMS z 22.12.2015 zatiaľ neodpovedal, 1.ABC Nitra stále postráda zásadnú informáciu. M. Ivan posiela SMS druhýkrát, s mierne pozmenenou formuláciou, ale tou istou pointou - aby vylúčil možnosť nedorozumenia.
 • 22.12.2015 1.ABC Nitra sa oboznámil s novým návrhom Mesta Nitra (z 22.12.2015) a zistil, že k zaujatiu stanoviska k tomuto návrhu mu chýba informácia, či je tento návrh kompletný, t.j. či pozostáva iba zo Zmluvy a Dohody (a ničoho iného). Ak by to totiž bolo všetko, 1.ABC Nitra by návrh vyhodnotil ako arogantný a ihneď odmietol. Arogantný preto, lebo Mesto Nitra už v tomto čase malo voči 1.ABC Nitra záväzok vo výške vyše 19-tisíc eur (z toho vyše 14-tisíc eur už po splatnosti), a navrhovalo ho vyrovnať spôsobom, že príjmy z reklamy inkasuje 1.ABC Nitra, ale zároveň ich odpisuje zo záväzku Mesta Nitra (t.j. ak by 1.ABC Nitra na základe mechanizmu 2 zmlúv prenajal v roku 2016 reklamu za 19-tisíc eur, odpísalo by sa 19-tisíc eur zo záväzku Mesta Nitra - t.j. ako by 1.ABC Nitra zaplatil nájomné 19-tisíc eur za rok). Ak by však súčasťou ponuky bolo aj niečo iné, čo nebolo alebo nemohlo byť k zmluvám priložené (napríklad zvýšenie dotácií, ktoré sám primátor spomenul ako možnosť vysporiadania záväzku Mesta Nitra voči 1.ABC Nitra, prípadne sprostredkovanie reklamného partnera pre 1.ABC Nitra a pod.), mohol by tento návrh byť naopak férovým, korektným a pre 1.ABC Nitra akceptovateľným. Chýbajúca informácia mala teda zásadný význam, rozhodovala o diametrálne odlišnom postoji 1.ABC Nitra k návrhu. Preto hneď 22.12.2015 požiadal M. Ivan primátora Nitry o chýbajúcu informáciu, pričom zvolil formu SMS na primátorov mobilný telefón (v predposledný pracovný deň pred Vianocami to vyhodnotil ako operatívne najlepšiu alternatívu).
 • 22.12.2015 Zástupca 1.ABC Nitra (M. Ivan) namiesto rokovania o návrhu Zmluvy z 26.10.2015 (po 44 dňoch čakania) preberá v sídle Službytu Nitra s.r.o. od P. Bielika nový návrh Zmluvy o nájme (z 15.12.2015) a návrh Dohody o vysporiadaní záväzkov. P. Bielik v krátkosti vysvetľuje pointu mechanizmu dvoch zmlúv, ktorý má upraviť ďalšiu spoluprácu Mesta Nitra s 1.ABC Nitra. Zároveň tlmočí, že tento návrh spolupráce je zároveň posledný, definitívny. M. Ivan berie na vedomie, keďže zmluvy predtým nevidel, berie si po 1 originále (už podpísané 3 zástupcami Mesta Nitra!) na naštudovanie.
 • 17.12.2015 (štvrtok) V neskorších popoludňajších hodinách M. Ivan (1.ABC Nitra) kontaktuje telefonicky P. Bielika (Službyt Nitra), či môže 1.ABC Nitra očakávať posun v procese v termíne, ku ktorému P. Bielika zaviazal primátor Nitry (do piatku, čiže na druhý deň). P. Bielik informoval, že v piatok ráno sa má stretnúť v tejto veci s primátorom a pripravia upravený návrh. M. Ivan je prekvapený, keďže očakával (už 39 dní) návrh termínu jednania o návrhu z 26.10.2015. P. Bielik uviedol, že pripomienky 1.ABC Nitra boli zapracované, čo je zarážajúce - pretože 1.ABC Nitra pripomienky k návrhu zmluvy nemal šancu prezentovať (v e-maili z 6.11.2015 1.ABC Nitra len vyznačil časti návrhu, ku ktorým má otázky - ale otázky samotné nikomu a nijakou formou ani predtým, ani potom, nepoložil).
 • 14.12.2015 Stretnutie v kancelárii primátora Nitry za účasti J. Dvonča, M. Ivana a R. Laca bez účasti Službytu Nitra s.r.o. Primátor bol podľa vlastných slov prekvapený, že sa to niekde zadrhlo, údajne bol v tom, že všetko je dohodnuté od stretnutia u neho 26.10.2015. Zástupcovia 1.ABC Nitra ho informovali, že záujem jednať o návrhu z 26.10.2015 prezentovali Službytu Nitra s.r.o., od ktorého 1.ABC Nitra už 36 dní očakáva návrh termínu jednania o návrhu od 6.11.2015. Primátor prisľúbil urýchlenie procesu s tým, že do piatku 18.12.2015 nás bude kontaktovať P. Bielik (Službyt Nitra, s.r.o.).
 • 10.12.2015 Primátor Nitry reaguje na Výzvu a navrhuje termín stretnutia na 14.12.2015 o 14.00h v kancelárii primátora.
 • 4.12.2015 1.ABC Nitra už 26 dní nedostal návrh termínu stretnutia k návrhu Zmluvy o nájme z 26.10.2015, ani žiadnu inú reakciu na e-mail zo 6.11., preto posiela primátorovi Nitry Výzvu na pokračovanie rokovaní.
 • 6.11.2015 1.ABC Nitra v odpovedi na e-mail ďakuje za zaslanie návrhu v elektronickej forme, vyjadruje záujem o tomto návrhu jednať s vyznačením tých častí, ku ktorým má otázky a žiada o návrh termínu stretnutia.
 • 2.11.2015 1.ABC Nitra obdržal návrh zmluvy e-mailom v elektronickej forme (pdf)
 • 26.10.2015 Mesto Nitra predkladá 1.ABC Nitra návrh Zmluvy o nájme. Na osobnom rokovaní v kancelárii primátora Nitry za prítomnosti primátora J.Dvonča, zástupcov Službytu Nitra P.Bielika a M.Dovičoviča a zástupcov 1.ABC Nitra M.Ivana a R.Laca. Návrh odovzdal P.Bielik v písomnej forme, pričom nebolo avizované, že Mesto Nitra pripravuje návrh zmluvy. Ešte 22.10.2015 popoludní sa M.Ivan osobne pýtal P.Bielika, aký vývoj predpokladá. P. Bielik uviedol, že pokiaľ po uplynutí 31.10.2015 nebude mať 1.ABC Nitra zmluvu so Službytom Nitra, nasledovať bude výzva na vypratanie areálu. Že Službyt Nitra pripravuje návrh zmluvy, ktorý 26.10.2015 sám predložil, necelé dva pracovné dni predtým vôbec nespomenul. Vzhľadom k tomu si 1.ABC Nitra vyžiadal čas na oboznámenie sa s návrhom zmluvy.

Partneri

Počasie v Nitre

Partneri

Anketa

Aký máš pocit z fungovania Nitrianskej pláže (pieskové kurty na kúpalisku v Nitre)? Podujatia, šport
Hlasovalo: 618

Najnovšie video