NITRIANSKE BEACHOVÉ LETO

Špeciálni partneri

Aktuality

2018-05-15

Vo štvrtok 31.5.2018 o 17.30h sa uskutoční Snem 1.ABC Nitra. Viac info.

2018-03-26

Aj tento rok môžete pomôcť 2% (1%, 3%) svojej dane nielen nášmu združeniu, ale športu celkovo, dobrej správe športu a boju proti arogancii moci a darebákom. Info k poukázaniu 2%.

Archív noviniek »

Diskusia

Kuna
2013-08-13 10:26:40
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Len by som sa chcel spytat nerozpravalo sa o tom ze posledy pribinov pohar je mixovy? Mato mal by si to niekam napisat do prihlasovania bo uz mas prihlaseny jeden cisto muzsky a jeden cisto zensky tim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!
smiki
2013-06-18 22:34:16
chcel by som sa prihlasit na turnaj ale v jednej casti ma to nechce pustit dalej mohol by som to odoslat cez svoj email na tu stranku futbal@nbl.sk staci len do supisky napisat meno a priezvisko ci aj nejake dalsie veci
smiki
2013-06-18 22:30:22
nedasa mi prihlasit na stranku
large
2013-05-22 09:12:25
skusal si aj v inom prehliadaci sa prihlasit?
Martin
2013-05-15 15:14:36
Zdravým, chcem sa registrovať na stránke a registrácia mi nefunguje, stále mi píše že jed zlý kontrolný retazec, skúšal som už všetky možnosti, prosím vie mi niekto poradiť?
Staršie príspevky »

Pravidlá

beachvolejbal * plážový futbal * beachtenis * plážová hádzaná

Všeobecné podmienky

Pre účasť na podujatiach organizovaných občianskym združením 1.ABC Nitra platia tieto všeobecné podmienky. Všeobecné podmienky môžu byť doplnené o špecifické podmienky (ktoré bývajú súčasťou prihlasovacieho formulára).

I. pokiaľ nebolo podujatie zrušené alebo preložené na iný termín Organizátorom (1.ABC Nitra), registrované tímy sa stretnú v stanovenom čase (prezentácia) za každého počasia. O konaní / nekonaní / preložení podujatia rozhoduje výlučne Organizátor po prípadnej porade s účastníkmi na mieste;

II. ak Organizátor po prezentácii a pred začiatkom podujatia rozhodne, že počasie nedovoľuje konanie podujatia v pôvodne stanovenom termíne, bude na mieste dohodnutý náhradný termín. Hráčom, ktorí zaplatili štartovné a nemôžu sa podujatia zúčastniť v určenom náhradnom termíne, bude štartovné vrátené a namiesto nich budú povolaní náhradníci v poradí podľa oficiálnej prihlasovacej listiny, resp. v súlade so súťažným poriadkom príslušného podujatia;

III. zmena zloženia dvojice v prípade podujatia určeného pre dvojice, resp. doplnenie tímu pri kolektívnych športoch po začiatku podujatia sa spravidla zo žiadneho dôvodu (ani zranenia) nepripúšťa. Ak tým klesne počet hráčov dvojice / tímu pod prípustné minimum, dvojica / tím v súťaži končí. Prípadné zvyšné zápasy sú kontumované v neprospech dvojice / tímu;

IV. štartovné sa vracia len v prípade, ak ešte pred začatím podujatia rozhodne Organizátor o jeho preložení. Akonáhle sa podujatie čo len jedným zápasom začne, musí byť odohrané s prihlásenými účastníkmi bez vrátenia štartovného. Harmonogram podujatia v prípade zlého počasia upraví Organizátor;

V.  hrací model, bodovanie či úprava výkladu pravidiel príslušného športu je výlučne v kompetencii Organizátora a účastník sa zaväzuje rozhodnutia Organizátora v tomto zmysle rešpektovať;

VI. Organizátor si vyhradzuje právo dvojicu / tím nepripustiť, resp. vylúčiť z prebiehajúceho podujatia, ak zistí, že dvojica / tím porušila tieto Podmienky, zásady Fair play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi;

VII. podujatí 1.ABC Nitra sa môže zúčastniť ktokoľvek. Prípadné obmedzenia môže stanoviť jedine súťažný poriadok alebo špecifické podmienky príslušného podujatia;

VIII. každý účastník, ktorý obdrží od Organizátora tričko, sa zaväzuje v tomto tričku odohrať minimálne 1 podujatie;

IX. ak sa prihlásená dvojica / tím na podujatie nedostaví, alebo iným spôsobom vedome poruší Podmienky NBL, bude v prípadnom prihlasovaní na ďalšie podujatie zaradená(-ý) na koniec prihlasovacej listiny;

X. v prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností a v sporných situáciách (okrem hry, kde rozhoduje výlučne rozhodca) rozhoduje Organizátor v zmysle princípov súťaže, pravidiel príslušného športu a Fair play;

XI. každý účastník podujatia rešpektuje tieto Podmienky, rozhodnutia Organizátora, výroky rozhodcov, pravidlá príslušného športu, zásady Fair play a ostatných účastníkov podujatia;

XII. účastník podujatia sa zaväzuje znášať prípadné škody na majetku Organizátora alebo areálu, ktoré spôsobí svojou činnosťou;

XIII. v zmysle § 6 zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov organizátorovi NBL - občianskemu združeniu 1. ABC Nitra so sídlom Novomeského 10, 949 11 Nitra, IČO: 42 11 88 08 poskytuje účastník podujatia súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytuje združeniu 1. ABC Nitra v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a okres ako účastník podujatia pre účely súvisiace s organizáciou podujatí a správy jeho členstva v 1.ABC Nitra, a fotografie za účelom vytvorenia prípadného profilu hráča na internetovej stránke Organizátora či podujatia. Združenie 1. ABC Nitra sa zaväzuje, že s osobnými údajmi hráčov nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť hráčove osobné údaje ukladá zákon (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.);

XIV. fotografie a iné elektronické záznamy (video, zvukový záznam) vyhotovené počas podujatí Organizátora, ako i práva k nim, sú výlučným majetkom Organizátora, teda 1. ABC Nitra. Organizátor smie tieto záznamy a práva k nim využívať za účelom propagácie svojich podujatí a plážových športov v súlade so Stanovami 1. ABC Nitra. Účastník sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k fotografiám či iným elektronickým záznamom vyhotovených počas či v súvislosti s podujatím Organizátora a berie na vedomie, že v prípade použitia jeho fotografie či iného elektronického záznamu v súlade s týmto článkom a Stanovami 1. ABC Nitra nemôže žiadať finančnú kompenzáciu;

XV. účastník podujatia súhlasí s tým, že účasťou na podujatí sa stáva členom občianskeho združenia 1.ABC Nitra. Z tohto členstva mu nevyplývajú žiadne povinnosti. Člen občianskeho združenia má práva podľa Stanov 1. ABC Nitra, najmä právo byť informovaný o aktivitách združenia a dianí v ňom. Členské je dobrovoľné, tvoria ho minimálne poplatky štartovného počas celej sezóny. Členstvo je možné zrušiť (viď Stanovy 1. ABC Nitra).

Partneri

Počasie v Nitre

Partneri

Anketa

Aký máš pocit z fungovania Nitrianskej pláže (pieskové kurty na kúpalisku v Nitre)? Podujatia, šport
Hlasovalo: 591

Najnovšie video