NITRIANSKE BEACHOVÉ LETO

Špeciálni partneri

Aktuality

2018-05-15

Vo štvrtok 31.5.2018 o 17.30h sa uskutoční Snem 1.ABC Nitra. Viac info.

2018-03-26

Aj tento rok môžete pomôcť 2% (1%, 3%) svojej dane nielen nášmu združeniu, ale športu celkovo, dobrej správe športu a boju proti arogancii moci a darebákom. Info k poukázaniu 2%.

Archív noviniek »

Diskusia

Alicia
2021-07-04 20:27:10
Hookup Women Uses Free of charge Issues? A Great Side to side Benefit! Free hookup women singles on the web is the best solution if you\'re tired with going to pubs and organizations just to be ignored, or perhaps even worse, laughed at. I understand what it\'s like because I\'ve been there. I was solitary and needy back into the working day -- I needed a fresh partner -- but I kept on attempting because I needed not one other option. If you\'re an individual person who wants to hookup with hot girls without going to those locations in which the women are alone, then this post may just change your existence. It is going to clarify why online dating on-line is the greatest substitute if you\'re a men who seems to be shy to method a beautiful female inside a nightclub or membership.
Kuna
2013-08-13 10:26:40
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Len by som sa chcel spytat nerozpravalo sa o tom ze posledy pribinov pohar je mixovy? Mato mal by si to niekam napisat do prihlasovania bo uz mas prihlaseny jeden cisto muzsky a jeden cisto zensky tim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!
smiki
2013-06-18 22:34:16
chcel by som sa prihlasit na turnaj ale v jednej casti ma to nechce pustit dalej mohol by som to odoslat cez svoj email na tu stranku futbal@nbl.sk staci len do supisky napisat meno a priezvisko ci aj nejake dalsie veci
smiki
2013-06-18 22:30:22
nedasa mi prihlasit na stranku
large
2013-05-22 09:12:25
skusal si aj v inom prehliadaci sa prihlasit?
Staršie príspevky »

Pravidlá

beachvolejbal * plážový futbal * beachtenis * plážová hádzaná

Všeobecné podmienky

Pre účasť na podujatiach organizovaných občianskym združením 1.ABC Nitra platia tieto všeobecné podmienky. Všeobecné podmienky môžu byť doplnené o špecifické podmienky (ktoré bývajú súčasťou prihlasovacieho formulára).

I. pokiaľ nebolo podujatie zrušené alebo preložené na iný termín Organizátorom (1.ABC Nitra), registrované tímy sa stretnú v stanovenom čase (prezentácia) za každého počasia. O konaní / nekonaní / preložení podujatia rozhoduje výlučne Organizátor po prípadnej porade s účastníkmi na mieste;

II. ak Organizátor po prezentácii a pred začiatkom podujatia rozhodne, že počasie nedovoľuje konanie podujatia v pôvodne stanovenom termíne, bude na mieste dohodnutý náhradný termín. Hráčom, ktorí zaplatili štartovné a nemôžu sa podujatia zúčastniť v určenom náhradnom termíne, bude štartovné vrátené a namiesto nich budú povolaní náhradníci v poradí podľa oficiálnej prihlasovacej listiny, resp. v súlade so súťažným poriadkom príslušného podujatia;

III. zmena zloženia dvojice v prípade podujatia určeného pre dvojice, resp. doplnenie tímu pri kolektívnych športoch po začiatku podujatia sa spravidla zo žiadneho dôvodu (ani zranenia) nepripúšťa. Ak tým klesne počet hráčov dvojice / tímu pod prípustné minimum, dvojica / tím v súťaži končí. Prípadné zvyšné zápasy sú kontumované v neprospech dvojice / tímu;

IV. štartovné sa vracia len v prípade, ak ešte pred začatím podujatia rozhodne Organizátor o jeho preložení. Akonáhle sa podujatie čo len jedným zápasom začne, musí byť odohrané s prihlásenými účastníkmi bez vrátenia štartovného. Harmonogram podujatia v prípade zlého počasia upraví Organizátor;

V.  hrací model, bodovanie či úprava výkladu pravidiel príslušného športu je výlučne v kompetencii Organizátora a účastník sa zaväzuje rozhodnutia Organizátora v tomto zmysle rešpektovať;

VI. Organizátor si vyhradzuje právo dvojicu / tím nepripustiť, resp. vylúčiť z prebiehajúceho podujatia, ak zistí, že dvojica / tím porušila tieto Podmienky, zásady Fair play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi;

VII. podujatí 1.ABC Nitra sa môže zúčastniť ktokoľvek. Prípadné obmedzenia môže stanoviť jedine súťažný poriadok alebo špecifické podmienky príslušného podujatia;

VIII. každý účastník, ktorý obdrží od Organizátora tričko, sa zaväzuje v tomto tričku odohrať minimálne 1 podujatie;

IX. ak sa prihlásená dvojica / tím na podujatie nedostaví, alebo iným spôsobom vedome poruší Podmienky NBL, bude v prípadnom prihlasovaní na ďalšie podujatie zaradená(-ý) na koniec prihlasovacej listiny;

X. v prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností a v sporných situáciách (okrem hry, kde rozhoduje výlučne rozhodca) rozhoduje Organizátor v zmysle princípov súťaže, pravidiel príslušného športu a Fair play;

XI. každý účastník podujatia rešpektuje tieto Podmienky, rozhodnutia Organizátora, výroky rozhodcov, pravidlá príslušného športu, zásady Fair play a ostatných účastníkov podujatia;

XII. účastník podujatia sa zaväzuje znášať prípadné škody na majetku Organizátora alebo areálu, ktoré spôsobí svojou činnosťou;

XIII. v zmysle § 6 zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov organizátorovi NBL - občianskemu združeniu 1. ABC Nitra so sídlom Novomeského 10, 949 11 Nitra, IČO: 42 11 88 08 poskytuje účastník podujatia súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytuje združeniu 1. ABC Nitra v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a okres ako účastník podujatia pre účely súvisiace s organizáciou podujatí a správy jeho členstva v 1.ABC Nitra, a fotografie za účelom vytvorenia prípadného profilu hráča na internetovej stránke Organizátora či podujatia. Združenie 1. ABC Nitra sa zaväzuje, že s osobnými údajmi hráčov nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť hráčove osobné údaje ukladá zákon (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.);

XIV. fotografie a iné elektronické záznamy (video, zvukový záznam) vyhotovené počas podujatí Organizátora, ako i práva k nim, sú výlučným majetkom Organizátora, teda 1. ABC Nitra. Organizátor smie tieto záznamy a práva k nim využívať za účelom propagácie svojich podujatí a plážových športov v súlade so Stanovami 1. ABC Nitra. Účastník sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k fotografiám či iným elektronickým záznamom vyhotovených počas či v súvislosti s podujatím Organizátora a berie na vedomie, že v prípade použitia jeho fotografie či iného elektronického záznamu v súlade s týmto článkom a Stanovami 1. ABC Nitra nemôže žiadať finančnú kompenzáciu;

XV. účastník podujatia súhlasí s tým, že účasťou na podujatí sa stáva členom občianskeho združenia 1.ABC Nitra. Z tohto členstva mu nevyplývajú žiadne povinnosti. Člen občianskeho združenia má práva podľa Stanov 1. ABC Nitra, najmä právo byť informovaný o aktivitách združenia a dianí v ňom. Členské je dobrovoľné, tvoria ho minimálne poplatky štartovného počas celej sezóny. Členstvo je možné zrušiť (viď Stanovy 1. ABC Nitra).

Partneri

Počasie v Nitre

Partneri

Anketa

Aký máš pocit z fungovania Nitrianskej pláže (pieskové kurty na kúpalisku v Nitre)? Podujatia, šport
Hlasovalo: 618

Najnovšie video